DIRECTORY R | SULTAN ABDUL SAMAD LIBRARY
» DIRECTORY »

DIRECTORY

R
1.
.
+603 - 9769 8601
+603 - 8946 8601
2.
(PUAN) RAFIDAH BINTI RAZALI
PEMBANTU PUSTAKAWAN
.
+603 - 9769 4728
+603 - 8946 7946
3.
.
+603 - 9769 8637
4.
(PUAN) ROHANA BINTI ALIAS
PEMBANTU PUSTAKAWAN
.
+603 - 9769 4726
5.
.
+603 - 9769 7942
6.
.
+603 - 9769 8647
7.
(ENCIK) ROZAINI BIN JUMADI
PEMBANTU PUSTAKAWAN
.
+603 - 9769 8640
8.
.
+603 - 9769 8634
9.
.
+603 - 9769 8625
RADEN AJEN KARTINI BINTI HJ ADAM:03-89468601 RAFIDAH BINTI RAZALI:03-89467946
SEE ALSO
SULTAN ABDUL SAMAD LIBRARY
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 8642
03-9769 4747
SXFcCAc~