SOALAN LAZIM | PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD
» SOALAN LAZIM

SOALAN LAZIM

KEAHLIAN
1
Bagaimanakah caranya untuk saya memohon menjadi ahli perpustakaan?

Semua kakitangan dan pelajar UPM secara automatik ahli-ahli Perpustakaan UPM. Bukan ahli yang ingin menggunakan perpustakaan itu boleh memohon untuk menjadi ahli luar. Untuk pertanyaan berhubung dengan keahlian, anda boleh menghubungi Kaunter Keahlian di 03-97698631 pada waktu pejabat.

2
Berapa buah buku yang saya layak pinjam?

Pinjaman buku adalah berbeza mengikut kategori pengguna. Sila klik untuk butiran lanjut.

3
Apakah yang perlu saya lakukan jika saya mahu terus menggunakan perpustakaan setelah tamat pengajian saya?

Alumni UPM masih menggunakan kemudahan perpustakaan dengan kadar yuran keahlian sebnyak RM100 setahun. RM200 pula adalah bagi kehalian luar.


PANGKALAN DATA ATAS TALIAN
4
Bagaimana cara mengakses Artikel dan Jurnal yang dilanggan oleh Perpustakaan

Pergi ke laman web perpustakaan http://www.lib.upm.edu.my/ dan klik pada ikon "EzAccess".  Anda juga boleh terus ke portal Ezaccess https://ezaccess.upm.edu.my/. Untuk maklumat lanjut sila rujuk Soalan Lazim

5
Bagaimana cara mengakses koleksi tesis di Malaysia

Anda boleh melayari Portal Malaysian Theses Online (MyTO) melalui URL http://myto.upm.edu.my/

6
Saya mempunyai masalah untuk mengakses Portal EzAccess

Anda boleh menghubungi pustakawan melalui emel psas_bstm@upm.edu.my


SIRKULASI
7
Apakah yang perlu dilakukan sekiranya kad pelajar/kakitangan saya hilang / dicuri?

Sila laporkan kehilangan atau kecurian kad anda dengan segera kepada Perpustakaan. Laporan itu perlu dibuat di Kaunter Keahlian. Kami akan menyekat akaun anda untuk mengelakkan sebarang penyalahgunaan. Anda akan bertanggungjawab untuk sebarang salah guna kad dalam tempoh yang kehilangan / kecurian tidak dilaporkan. Jika kad telah dijumpai, sila datang sendiri ke kaunter keahlian dan  meminta Perpustakaan untuk membuka sekatan akaun anda. Selain itu anda dinasihatkan untuk melaporkan kepada pejabat masing-masing untuk mendapatkan pengganti kad hilang.

8
Apa akan terjadi sekiranya saya lewat memulangkan buku?

Sekiranya buku tidak dipulangkan pada tarikh yang ditetapkan, pengguna akan dikenakan denda sebanyak 20 sen sehari.

9
Bagaimana saya boleh menyemak denda lewat memulangkan buku?

Anda boleh menyemaknya di  KOHA Library Catalogue (WebOPAC)

10
Bagaimanakah saya hendak membayar denda?

Anda boleh membayar denda anda menggunakan aplikasi e-wallet di Kaunter Perkhidmatan Sirkulasi Perpustakaan.

11
Bagaimana caranya saya boleh membuat aduan tentang kehilangan / kecurian buku perpustakaan?

Anda boleh melaporkan kehilangan atau kecurian anda ke Kaunter Keahlian. Sila ambil perhatian syarat-syarat berikut:

1. Pada tarikh laporan ini dibuat, penaung akan diberikan satu masa bulan untuk mencari buku ini.

2. Jika buku kerugian adalah telah tertunggak pada tarikh ia dilaporkan hilang, pengiraan denda tertunggak akan berhenti pada tarikh laporan.

3. Selepas tempoh satu bulan adalah lebih dan buku itu masih tidak dijumpai, peminjam perllu membayar ganti rugi buku tersebut atau menggantikannya dengan buku baharu. Peminjam juga perlu membayar denda lewat pulang buku  setakat yang dilaporkan hilang. Jika anda melaporkan melalui telefon, sila hubungi 03-97698631. Anda kemudiannya mesti datang ke Perpustakaan untuk membuat laporan bertulis. Sila ambil perhatian bahawa kehilangan buku melalui kecurian tidak membebaskan anda daripada bayaran untuk kerugian.

12
Apa akan terjadi sekiranya saya telah merosakkan buku perpustakaan?

Sila laporkan kerosakan kepada kakitangan Kaunter Perkhidmatan Sirkulasi ketika kembali buku kepada Perpustakaan. Kakitangan akan meninjau tahap kerosakan untuk menentukan sama ada anda perlu membayar kerosakan.


KEMUDAHAN
13
Bagaimana membuat tempahan bilik perbincangan dan apakah peraturan penggunaanya?

Staf UPM dan Pelajar boleh menempah bilik perbincangan di Perpustakaan melalui sistem PSAS Booking


PINJAMAN ANTARA PERPUSTAKAAN (PAP)
14
Apakah Pinjaman Antara Perpustakaan?

Pinjaman Antara Perpustakaan atau dikenali sebagai Perkhidmatan Pembekalan dokumen (PPD) merupakan perkhidmatan terhadap permohonan bagi mendapatkan bahan yang tidak ada di dalam koleksi Perpustakaan anda. Jika PSAS tidak mempunyai buku atau jurnal yang mengandungi artikel yang dikehendaki, Unit PPD akan mendapatkannya dari Perpustakaan lain untuk anda.


PERKHIDMATAN PENELITIAN MAKLUMAT
15
Bolehkah pihak Perpustakaan membantu mencari maklumat untuk penyelidikan saya?

Ya. Perpustakaan Sultan Abdul Samad menyediakan Perkhidmatan Penelitian Maklumat bagi membantu pelanggan mencari maklumat dalam penyelidikan mereka. Pemohon perlu melengkapkan Borang Penelitian Maklumat dan hantar ke Bahagian rujukan, tingkat 1, PSAS. Penelitian maklumat akan dilakukan oleh Pustakawan Bahagian Rujukan. Perkhidmatan ini adalah berbayar dan terbuka kepada semua pelanggan PSAS.


KOLEKSI
16
Apakah perbezaan di antara Koleksi Am dan Koleksi Rujukan?

Koleksi Am ialah di mana buku-buku teks bagi setiap bidang ditempatkan dan ia boleh dipinjam. Koleksi Rujukan pula ialah di mana bahan-bahan rujukan seperti Kamus, Ensiklopedia, Indeks, Abstrak, Direkroti, Almanak dan Biblografi ditempatkan. Bahan-bahan ini hanya untuk rujukan di dalam Perpustakaan dan tidak boleh dipinjam keluar.

17
Bagaimana hendak mengakses Koleksi Tesis Elektronik UPM

Anda boleh melayari Portal UPM eTheses melalui URL http://ethesis.upm.edu.my. Portal ini hanya boleh diakses melalui Portal EzAccess. Anda dinasihatkan untuk menggunakan pelayar Google Chrome untuk melayari Portal UPM eThesis.


PERKHIDMATAN
18
Waktu Operasi Perpustakaan?

Waktu operasi adalah berbeza mengikut cawangan. Sila klik bagi mendapatkan butiran lanjut.

19
Apakah yang dimaksudkan dengan perkhidmatan layan diri?

Layan diri checkout membolehkan anda untuk melakukan mendaftar keluar dari buku menggunakan mesin pemeriksaan kendiri disediakan di perpustakaan. Ini adalah untuk mengelakkan barisan di kaunter perkhidmatan sirkulasi.

20
Apakah prosedur untuk memaklumkan perubahan dalam alamat kediaman / e-mel saya?  

Ahli perpustakaan dikehendaki memaklumkan Perpustakaan tentang sebarang perubahan alamat kediaman atau alamat e-mel mereka tanpa bergantung. Anda boleh memaklumkan kepada kami tentang perubahan alamat dengan datang di-orang ke Kaunter Keahlian anda atau anda boleh menghubungi kami di 03-97698631 pada waktu pejabat.

Kemaskini:: 15/07/2022 [muizzudin]

PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 8642
03-9769 4747
BVJbDAM:03:34