DIRECTORY A | SULTAN ABDUL SAMAD LIBRARY
» DIRECTORY

DIRECTORY

A
1.
03-89467942
03-89467942
2.

89467942
3.
03-89471577
03-89471577
4.
89471575
89467946
5.
03-89468628
03-89468628
6.
03-89468625
03-89468634
7.
(PUAN) AZARIAH BINTI HASHIM
PEMBANTU PUSTAKAWAN
03-89472321
03-89472321
8.
89472064
9.
(ENCIK) AZHAR BIN AHMAD
PEMBANTU PUSTAKAWAN
03-89467942
10.
03-89471575
11.
03-89468641
03-89468641
12.
603-89468632
13.
03-89472361
03-86093870
14.
03-89468659
15.
0389467942
16.
03-89471191
017-3842676
17.
03-89468447
03-89468642
18.
89467942
09 89467942
19.
03-89468632
SEE ALSO
SULTAN ABDUL SAMAD LIBRARY
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389468642
0389483745
C1519061033