DISCOVERY@LIB | PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD

» DISCOVERY@LIB

DISCOVERY@LIB

Layari Portal Pencarian Maklumat Setempat Discovery@Lib

Klik Disini: http://discoverylib.upm.edu.my

 

 

Portal Discovery@Lib Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS) merupakan sebuah portal pencarian maklumat setempat yang dibangunkan untuk memudahkan pengguna perpustakaan membuat pencarian maklumat dan koleksi perpustakaan seperti buku, tesis, artikel, kertas persidangan dan lain-lain.

Discovery@Lib telah mengindeks empat (4) sistem aplikasi utama di PSAS iaitu (Sistem Bersepadu Perpustakaan KOHA, Repositori Institusi UPM IR, UPM eTheses dan UPM MyAGRIC).

B1606880001